Studiecirkel för föräldrar

posted in: Aktiviteter | 0

Att få till en fungerande skolgång för sitt barn med NPF innebär inte sällan en hård kamp. Behöver du ”lyfta på locket” och prata och dela med dig av erfarenheter med andra föräldrar i samma situation?

Vi i Attention Malmö kommer att erbjuda tillfälle till det vid tre träffar med följande teman under våren:

Få det att funka i skolan – om strategier, verktyg och hjälpmedel som kan underlätta för barnen själva och föräldrar gällande skolarbetet.

När barnet inte vill gå i skolan – om tidiga signaler på stress, hur man kan försöka hantera att ens barn inte går i skolan och vägar tillbaka till skolan efter frånvaro.

Stöd, rättigheter och samverkan – om vilka rättigheter ens barn faktiskt har i skolan och hur man kan försöka förbättra samarbetet med skolan.

Max antal deltagare är 12 och ni bör vara minst 4 deltagare. Först till kvarn gäller och om intresset är så stort att inte alla får plats så kommer vi att planera för fler träffar under året.

Vi erbjuder lokal och samtalsledare och ni bidrar med era erfarenheter och frågor.

Välkomna till Ängelholmsgatan 6 den följande torsdagar 2/2, 23/2 samt den 2/3 kl.18-20.

OBS att anmälan gäller till alla tre träffarna.

Anmäl till: skola@attentionmalmo.com