Vill du som förälder komma i kontakt med andra föräldrar?

posted in: Uncategorized | 0

Många av er som är föräldrar till barn med NPF-diagnos har uttryckt ett stort behov av att träffa andra föräldrar för att utbyta erfarenhet, eller helt enkelt få kontakt för att känna sig mindre ensam. Detta vill vi såklart gärna hjälpa till med. Dessvärre finns inte alltid resurserna för oss att hålla i dessa träffar men vi hjälper gärna till att skapa kontakt er emellan.

Om ni hör av er till oss ser vi till att andra som har samma önskan kommer i kontakt med er. I och med detta ger ni ert tillstånd att förmedla vidare er mailadress, eller telefonnr om ni hellre vill det. Er kontaktinformation kommer inte att användas på något annat sätt, ej heller delas vidare i något annat syfte.

För att underlätta hanteringen ber vi er maila skola@attentionmalmo.com.