Ordförande

Tina Hill- Studerar för tillfället en kandidat i socialpsykiatri vid Malmö Universitet. Hon har erfarenheter av chefskap och ledarskap. Har ett starkt driv och ett genuint intresse för NPF.

samordnare@attentionmalmo.com

Vice ordförande

Margita Johansson Gullstrand – chef och ledare som brinner för att utveckla såväl verksamheter som människor och som vågar tänka ”utanför boxen”.

Kassör

Cecilia Renner – mamma och långvarig erfarenhet av NPF.

Sekreterare

Veronica Gustafsson – specialpedagog och utbildad coach som brinner för en skola där alla är välkomna och önskvärda. Hon har arbetat med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i över 10 år.

skola@attentionmalmo.com

Övriga ordinarie Ledamöter 

Jenny Pripp – driven mamma och förkämpe som lever i en berg- och dalbana med mottot: ”Livet ska vara roligt att leva.” Hon brinner för att hjälpa och plocka fram den positiva kraften hos andra människor.

Suppleanter

Anette Andersson – en kämpande förälder som tror på en värld där vi får vara olika.

Ingela Högborg – mamma och skolsköterska med både privat och professionell erfarenhet av NPF.

Valberedning

Lotta Härder

Ingrid Mauritsson