Bli medlem

Ditt medlemskap hjälper oss i vår gemensamma kamp för att alla med NPF ska få ett fungerande liv. Varje ny medlem ger oss större inflytande så vi kan göra mer.

I medlemskapet ingår också medlemsförmåner såsom Attentions medlemstidning, vårt digitala informationsmaterial, tillgång till vår rådgivningstelefon och kostnadsfria digitala kurser och samtalsgrupper.

Medlemsavgifter

Huvudmedlem 240 kr per kalenderår (måste ha fyllt 18 år)

Familjemedlem 60 kr per kalenderår (kan vara under 18 år, boende på samma adress som huvudmedlem).

Stödorganisationer 400 kr per kalenderår

Fyll i formuläret för att bli medlem


Glöm inte att välja Malmö under lokalavdelning