Material

Vi erbjuder informationspaket och material som riktar sig till instanser såsom BUP, HAB, Familjecentraler och elevhälsan. informationen består bland annat av olika broschyrer riktade direkt till barn med NPF, samt till deras föräldrar och vuxna med egen diagnos. Materialet passar bra att placera ut i väntrummen hos de olika mottagningarna.

Du kan och nå oss vi via vårt kontaktformulär för mer information.

Vårt material

Broschyrer riktade till barn

Broschyrer om ADHD, AST och Tourettes syndrom som är riktade direkt till barnen.

Vad är NPF?

En övergripande skrift om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning

Medlemsfolder

En folder där vi berättar om vår förening och hur det går till att bli medlem.