GDPR

Hur hanterar vi dina uppgifter?

 

Vi på Attention värnar om våra medlemmars integritet och att alla personuppgifter skyddas och behandlas i enlighet med gällande lagar. Du behöver inte göra någonting i samband med att du får detta mail, det är bara en information.

 

När samlar vi in personuppgifter?

 

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig som medlem via riksförbundets medlemsregister. Förutom namn, adress och mejladress behöver vi ta in uppgifter om kön eftersom detta är ett krav från Socialstyrelsen vid fördelning av statliga bidrag. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort senast sex månader efter att du gått ur som medlem och snabbare om du begär det.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen medlem@attention.se

 

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda 

 

Hur gör du för att klaga?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

 

Om cookies 

På Attention Malmös hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies.

 

Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På Attention används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. 

 

Sessionscookies

En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats

 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. 

 

Analysverktyg för webbstatistik

Attention Malmö använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

 

Om du inte vill att dina besök på Attention ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

 

Om webbplatsen

Attentions använder WordPress som publiceringsverktyg.